دستور (گرامر) زبان دری

تالار گفتگو و نظر دهی برای کودکان و نوجوانان افغان. بحث و نظر دهی در مورد زبانهای رسمی افغانستان دری و پشتتو و شیوه های آموزیشی.

دستور (گرامر) زبان دری

Postby Admin on Thu Oct 06, 2011 7:20 pm

تعریف کلمه: هر حرف یا حروف معنی دار را کلمه میگویند. مانند خوردن، انسان، خوب، شام، در وغیره.
User avatar
Admin
Site Admin
 
Posts: 4
Joined: Wed Oct 05, 2011 10:37 am
---------

Return to مخصوص کودکان و نوجوانان

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron